Gothic Online Forums
No response from https server - Printable Version

+- Gothic Online Forums (https://gothic-online.com.pl/forum)
+-- Forum: Community (https://gothic-online.com.pl/forum/forum-18.html)
+--- Forum: Polish (Polski) (https://gothic-online.com.pl/forum/forum-19.html)
+---- Forum: Pomoc (https://gothic-online.com.pl/forum/forum-23.html)
+---- Thread: No response from https server (/thread-2722.html)No response from https server - Jakubbb - 17.03.2020

Otóż grałem sobie na serwerze Wojna Bogów roleplay i w pewnym momencie dostałem crasha. Gdy chciałem dołączyć ponownie wyskakuje mi ten błąd... Ktoś wie jak go naprawić?