Regulamin Serwerów

[Image: 5yPpsLx.png]
      WstępPrzed możliwością założenia swojego serwera na platformie Gothic 2 Online każdy twórca ma obowiązek zaznajomić się z zasadami jego tworzenia. Zależy nam na zapewnieniu graczom najwyższej jakości rozgrywki, w związku z tym uprasza się o zapoznanie się z regulaminem i o sumienne jego przestrzeganie. Ułatwi to pracę zarówno Wam, jak i docelową grę użytkownikom spędzającym czas na Waszych projektach, dzięki czemu będziecie mogli czerpać przyjemność z procesu twórczego i wspólnej gry.
 

1. Postanowienia Ogólne
(Informacje traktujące ogólnikowo o obowiązku przestrzegania regulaminu serwerów) 

 

1.1 • Niniejszy regulamin obowiązuje każdego twórcę serwerów (wraz z jego całym zespołem) na platformie Gothic 2 Online.

1.2 • Niniejszy regulamin jest własnością projektu Gothic 2 Online.

  • 1.2a ▫ Administracja projektu zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w dowolnym momencie.
  • 1.2b ▫ Administracja nie jest zobowiązana do informowania (wszystkich) użytkowników o każdej zmianie treści regulaminu.

1.3 • Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania niniejszego regulaminu na stronach innych niż https://gothic-online.com.pl/

1.4 • Kary za nieprzestrzeganie regulaminu nadawane są przez zespół platformy na podstawie obowiązującego systemu kar.

  • 1.4a ▫ System kar jest szczegółowo opisany w punkcie 2.1. 

1.5 •  Autor udostępniający zasoby na stronach poświęconym zasobom programowania lub inne musi liczyć się z utratą praw do danego podmiotu i możliwość wykorzystania danego podmiotu do celów reklamowych bądź poradników przez Gothic 2 Online Team. Jeżeli twórca strony nie jest autorem podmiotu musi liczyć się z konsekwencjami udostępniania podmiotu.


 

 2. System Kar
(spis zabronionych działań)


2.1 • Zespół G2O zastrzega sobie prawo do usuwania serwerów z publicznej listy, jeżeli twórca lub jego współpracownicy będą łamać którykolwiek z regulaminów platformy.

  • 2.1a ▫ Szczególnie potępiane będą publiczne (lub w obrębie zespołu danego projektu) nawoływania do nienawiści (w tym obrazy, pomówienia), upublicznianie wizerunku (dane osobowe, zdjęcia, numery telefonów), nieautoryzowane używanie programów, silników, assetów i aplikacji opartych na płatnej licencji/subskrypcji (lub w przypadku, gdy autor sobie tego nie życzy), używanie niedozwolonych programów, organizowanie rajdów na serwery Discord, fora i szeroko pojętego bugowania względem konkurencyjnych projektów.
  • 2.1b ▫ Istnieje możliwość apelacji od werdyktu - należy się w tym celu wysłać odwołanie na adres: [email protected]
  • 2.1c ▫ Obecność serwera na liście "Favourite" nie zwalnia jednak jego zespołu z przestrzegania regulaminów platformy. 

3. Dofinansowanie serwerów
(Zasady dotyczące ubiegania się o dofinansowanie)
 

3.1 • Platforma Gothic 2 Online będzie wspierać twórców ciekawych serwerów w postaci opłaty za pierwszy miesiąc (w wyjątkowych przypadkach - dłużej) działania serwera VPS (w zależności od kwoty, do odwołania).

  • 3.1a ▫ Aby wziąć udział w akcji, należy wysłać aplikację na adres: [email protected]
  • 3.1b ▫ Aplikacja nie posiada z góry ustalonego wzoru. Na ocenę nie będzie miała wpływu jej długość, jednakże "dwuzdaniowe" aplikacje nie będą rozpatrywane.
  • 3.1c ▫ Oceniane jest przede wszystkim zachowanie twórcy, jego reputacja i pomysł na serwer.
  • 3.1d ▫ Warto załączyć konkrety w postaci screenów ze skryptu, addonu bądź mapy.

3.2 • Serwer, który uzyska dofinansowanie będzie dodatkowo promowany na fanpage FB platformy, może uzyskać miejsce wśród Partnerów na portalu platformy oraz może być o nim wspomniane we wszelakich materiałach promocyjnych.
 

Postanowienie końcowe
 
Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu będzie skutkować usunięciem serwera z oficjalnej listy.