Regulamin Serwerów

[Image: 5yPpsLx.png]
      Wstęp


Przed możliwością założenia swojego serwera na platformie Gothic 2 Online każdy twórca ma obowiązek zaznajomić się z zasadami jego tworzenia. Zależy nam na zapewnieniu graczom najwyższej jakości rozgrywki, w związku z tym uprasza się o zapoznanie się z regulaminem i o sumienne jego przestrzeganie. Ułatwi to pracę zarówno Wam, jak i docelową grę użytkownikom spędzającym czas na Waszych projektach, dzięki czemu będziecie mogli czerpać przyjemność z procesu twórczego i wspólnej gry.


 

1. Postanowienia Ogólne
(Informacje traktujące ogólnikowo o obowiązku przestrzegania regulaminu serwerów) 

 
1.1 • Niniejszy regulamin obowiązuje każdego twórcę serwerów (wraz z jego całym zespołem) na platformie Gothic 2 Online.

1.2 • Niniejszy regulamin jest własnością projektu Gothic 2 Online.

 • 1.2a ▫ Administracja projektu zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w dowolnym momencie.
 • 1.2b ▫ Administracja nie jest zobowiązana do informowania (wszystkich) użytkowników o każdej zmianie treści regulaminu.

1.3 • Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania niniejszego regulaminu na stronach innych niż https://gothic-online.com.pl/

1.4 • Kary za nieprzestrzeganie regulaminu nadawane są przez zespół platformy na podstawie obowiązującego systemu kar.

 • 1.4a ▫ System kar jest szczegółowo opisany w punkcie 2.1. 

1.5 • Serwery, na których do gry wymagane jest pobranie odpowiedniej paczki są proszone (jednakże nie jest to obowiązkowe) o zaznaczenie tego faktu w opisie w launcherze. Powód wyrzucenia gracza z serwera za brak odpowiednich plików musi posiadać w sobie informację o potrzebie ich pobrania wraz z określeniem miejsca, gdzie owe pliki można pobrać.

 

 

 2. System Kar
(spis zabronionych działań)


2.1 • Zespół G2O zastrzega sobie prawo do usuwania serwerów z publicznej listy, jeżeli twórca lub jego współpracownicy będą łamać którykolwiek z regulaminów platformy.

 • 2.1a ▫ Szczególnie potępiane będą publiczne (lub w obrębie zespołu danego projektu) nawoływania do nienawiści (w tym obrazy, pomówienia), upublicznianie wizerunku (dane osobowe, zdjęcia, numery telefonów), podszywanie się pod innych twórców (bądź ich współpracowników), nieautoryzowane używanie programów, silników, nazw (projektów), assetów i aplikacji opartych na płatnej licencji/subskrypcji (lub w przypadku, gdy autor sobie tego nie życzy), umyślne, nieuzasadnione zgłaszanie użytkowników na Czarną Listę, używanie niedozwolonych programów, organizowanie rajdów na serwery Discord, fora i szeroko pojęte bugowanie względem konkurencyjnych projektów.
 • 2.1b ▫ Zabrania się używania wulgaryzmów w nazwie serwera oraz jego opisie (podpunkt dotyczy jedynie oficjalnej listy serwerów).
 • 2.1c ▫ Istnieje możliwość apelacji od werdyktu - należy się w tym celu wysłać odwołanie na adres: [email protected]
 • 2.1d ▫ Obecność serwera na liście "Favourite" nie zwalnia jednak jego zespołu z przestrzegania regulaminów platformy.

2.2 • Zespół G2O zastrzega sobie prawo do blokowania użytkowników na wszystkich płaszczyznach platformy, jeżeli użytkownik będzie wielokrotnie zgłaszany do Czarnej Listy, bądź wykaże inne, naganne zachowanie związane z potępianymi działaniami, wymienionymi w podpunkcie 2.1a.

2.3 •  Autor udostępniający zasoby na stronie poświęconej zasobom programowania musi liczyć się z utratą praw do wycofania danego podmiotu z użytku (chyba, że zaznaczy inaczej przy jego publikacji, np. jedynie czasowo zezwoli na jego używanie) i możliwością wykorzystania danego podmiotu do celów reklamowych, bądź poradników przez zespół Gothic 2 Online. Jeżeli udostępniający nie jest autorem zasobu, musi liczyć się z konsekwencjami jego udostępniania.

 

 

3. Dofinansowanie serwerów
(Zasady dotyczące ubiegania się o dofinansowanie)
 

 

3.1 • Platforma Gothic 2 Online będzie wspierać twórców ciekawych serwerów w postaci opłaty za pierwszy miesiąc (w wyjątkowych przypadkach - dłużej) działania serwera VPS (w zależności od kwoty, do odwołania).

 • 3.1a ▫ Aby wziąć udział w akcji, należy wysłać aplikację na adres: [email protected]
 • 3.1b ▫ Aplikacja nie posiada z góry ustalonego wzoru. Na ocenę nie będzie miała wpływu jej długość, jednakże "dwuzdaniowe" aplikacje nie będą rozpatrywane.
 • 3.1c ▫ Oceniane jest przede wszystkim zachowanie twórcy, jego reputacja i pomysł na serwer.
 • 3.1d ▫ Warto załączyć konkrety w postaci screenów ze skryptu, addonu bądź mapy.

3.2 • Serwer, który uzyska dofinansowanie będzie dodatkowo promowany na fanpage FB platformy, może uzyskać miejsce wśród Partnerów na portalu platformy oraz może być o nim wspomniane we wszelakich materiałach promocyjnych.
 

 

 

Postanowienie końcowe
 
Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu będzie skutkować usunięciem serwera z oficjalnej listy.